NOTÍCIES

Entitat d'Utilitat Pública

Notícies d'interès per a la ciutadania de València, i en especial per als socis i sòcies de la Societat Coral El Micalet. També estem a Instagram, Facebook i Twitter. A cau d'orella.

València, 23 de desembre de 2022

València, 7 de setembre de 2022

València, 5 de setembre de 2022

València, 22 de gener de 2022


#ELMICALETSC EN ALTRES MITJANS 2022