PROVES D'INGRÉS I ACCÉS A E. ELEMENTAL

La prova d'accés per a 1r d'Ensenyament Elemental consisteix en una sèrie d'exercicis rítmics i melòdics mitjançant els quals es podrà valorar les aptituds musicals dels aspirants on no es tindran en compte coneixements musicals previs ni habilitats instrumentals. Descarrega tota l'informació en PDF.

DATES D’INSCIPCIÓ I PUBLICACIÓ DE LLISTES

 • Inscripció: des de les 09.00 hores de l’1 juny fins a les 15.00 hores del 9 de juny de 2021.

 • Realització de les proves: del 2 al 10 de setembre de 2021.

 • Totes les normes d'organització i funcionament del centre per a les proves d'ingrés i accés a l’Institut Musical Giner de música per al curs 2020/21, estaran subjectes a la normativa vigent de l'autoritat sanitària competent i s'establiran seguint les pautes i protocols d'actuació que dicte aquesta autoritat.

places vacants

 • CLARINET: 5 Places

 • CONTRABAIX: 5 Places

 • FAGOT: 5 Places

 • FLAUTA TRAVESSERA: 5 Places

 • DOLÇAINA: 10 Places

 • GUITARRA: 5 Places

 • OBOÈ: 5 Places

 • PERCUSSIÓ: 5 Places

 • PIANO: 10 Places

 • SAXÒFON: 5 Places

 • TROMPETA: 5 Places

 • TROMPA: 5 Places

 • VIOLA: 5 Places

 • VIOLÍ: 10 Places

 • VIOLONCEL: 5 Places

ON DIRIGIR-SE?

Amb motiu de la pandèmia COVID-19, tota la tramitació serà telemàtica a través del correu electrònic info@elmicalet.cat

Per a més informació o aclarir qualsevol dubte podran trucar al telèfon de secretaria 96392 07 86.

QUINA DOCUMENTACIÓ S'HA DE PRESENTAR?

Els aspirants hauran de presentar:

En el cas d'alumnat menor de 8 anys, autorització expressa de la direcció general competent en matèria d'ensenyaments de règim especial d'ordenació acadèmica per a l'accés als ensenyaments.

TAXA D'INSCRIPCIÓ A LA PROVA D'ACCÉS A E. ELEMENTAL.

Per als associats i fills/filles d'associats de la Societat Coral el Micalet (des de 5€ al mes), la prova és gratuïta. Si no ho són, els aspirants hauran de fer un ingrés de 40 € (accés a 1r EE) o 75€ (diferents cursos), que donarà dret a la realització de la prova. L'ingrés es farà al següent compte de Caixa Popular:

 • ES39 3159 0066 9416 6342 7423

En ella haurà de figurar el nom de l'aspirant i el curs al qual desitja fer la prova:

 • NOM, COGNOM 1, COGNOM 2 - 1ER .E. ELEM.

Aquesta quantitat es descomptarà íntegrament de la taxa de matrícula del curs 2021/22.