guitarra

ENSENYAMENT elemental

El Grau Elemental Consta de 4 cursos, durant els quals s’aprofundeix, de manera progressiva, en els elements constitutius del llenguatge musical, com ara: ritme i lectura, oïda i entonació, teoria, anàlisi i cant. Al finalitzar aquesta etapa els alumnes estan preparats per a realitzar la prova de Pas de Grau que fixa el Departament d’Educació, si s’ha assolit, també, el mateix nivell en la pràctica del instrument.


1R i 2N ELEMENTAL

 • Llenguatge Musical: 120 min/setmana

 • Cor: 60 min/setmana

 • Instrument: 60 min/setmana


3R i 4T ELEMENTAL

 • Llenguatge Musical: 120 min/setmana

 • Cor: 60 min/setmana

 • Instrument: 60 min/setmana

 • Conjunt: 120 min/setmana


PROVA D'ACCÉS ENSENYAMENT ELEMENTAL

ENSENYAMENT professional

Dividit en 6 cursos, s’amplien els coneixements del llenguatge musical, aplicant-los a l’anàlisi i l’harmonia. Per tal d’arribar a tots els alumnes, apliquem una metodologia respectuosa amb la diversitat de capacitats, interessos i motivacions. El nostre projecte educatiu permet als alumnes fer un aprenentatge significatiu vinculant estretament els aprenentatges conceptuals i teòrics amb els pràctics i donant, per qui ho desitgi, la possibilitat de preparar l’accés a Grau Superior.


1R PROFESSIONAL

 • Llenguatge musical: 120 min/setmana

 • Instrument: 60 min/setmana

 • Orquestra/Banda: 120 min/setmana


2N PROFESSIONAL

 • Llenguatge musical: 120 min/setmana

 • Instrument: 60 min/setmana

 • Conjunt: 60 min/setmana

 • Piano complementari: 30 min/setmana


3R i 4T PROFESSIONAL

 • Harmonia: 120 min/setmana

 • Instrument: 60 min/setmana

 • Cor: 120 min/setmana

 • Piano complementari: 30 min/setmana

 • Música de cambra: 60 min/setmana


5È i 6È PROFESSIONAL

 • Instrument: 60 min/setmana

 • Acompanyament: 120 min/setmana

 • Música de cambra: 60 min/setmana

 • Anàlisi: 120 min/setmana

 • Història de la música: 120 min/setmana

 • Optativa: 180 min/setmana


PROVA D'ACCÉS ENSENYAMENT PROFESSIONAL

sobre les classes a l'institut musical giner

L’Institut Musical Giner ha anat evolucionant de la mà de la nostra cultura durant més de cent anys, creixent i nodrint les necessitats culturals de cada època. És aquesta trajectòria històrica i cultural, la que ha fet possible que l’ Institut Musical Giner tinga una identitat pròpia que aposta per una educació activa, basada en la creativitat i el dinamisme.

Formar part d’una Societat Cultural afavoreix que l’alumnat de l’lnstitut puga gaudir d’una formació interdisciplinar que connecta la música amb la resta de disciplines artístiques que conviuen a la Societat Coral El Micalet (literatura, teatre, dansa…)

Aquest context cultural tan enriquidor fa de l’Institut Musical Giner un centre privilegiat per al desenvolupament personal i artístic.

QUÈ ÉS la guitarra?

La guitarra és un instrument musical de corda, compost d'una caixa de fusta -d'una forma que recorda el nombre vuit-, amb un forat circular en el centre de la tapa, sis cordes i un mànec, damunt el qual hi ha el diapasó, dividit en dinou compartiments o trasts. El primer instrument que asseguren que va donar origen a la guitarra va ser el llaüt àrab. És possible que la unió de la cítara i el llaüt afavorissin el posterior desenvolupament de l'instrument.

#ElMicaletSC compta, a més, amb una àmplia agrupació de guitarres per tocar en conjunt!