corda fregada

VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL I CONTRABAIX


ENSENYAMENT elemental

El Grau Elemental Consta de 4 cursos, durant els quals s’aprofundeix, de manera progressiva, en els elements constitutius del llenguatge musical, com ara: ritme i lectura, oïda i entonació, teoria, anàlisi i cant. Al finalitzar aquesta etapa els alumnes estan preparats per a realitzar la prova de Pas de Grau que fixa el Departament d’Educació, si s’ha assolit, també, el mateix nivell en la pràctica del instrument.


1R i 2N ELEMENTAL

 • Llenguatge Musical: 120 min/setmana

 • Cor: 60 min/setmana

 • Instrument: 60 min/setmana


3R i 4T ELEMENTAL

 • Llenguatge Musical: 120 min/setmana

 • Cor: 60 min/setmana

 • Instrument: 60 min/setmana

 • Conjunt: 120 min/setmana


PROVA D'ACCÉS ENSENYAMENT ELEMENTAL

ENSENYAMENT professional

Dividit en 6 cursos, s’amplien els coneixements del llenguatge musical, aplicant-los a l’anàlisi i l’harmonia. Per tal d’arribar a tots els alumnes, apliquem una metodologia respectuosa amb la diversitat de capacitats, interessos i motivacions. El nostre projecte educatiu permet als alumnes fer un aprenentatge significatiu vinculant estretament els aprenentatges conceptuals i teòrics amb els pràctics i donant, per qui ho desitgi, la possibilitat de preparar l’accés a Grau Superior.


1R PROFESSIONAL

 • Llenguatge musical: 120 min/setmana

 • Instrument: 60 min/setmana

 • Orquestra/Banda: 120 min/setmana


2N PROFESSIONAL

 • Llenguatge musical: 120 min/setmana

 • Instrument: 60 min/setmana

 • Orquestra/Banda: 120 min/setmana

 • Piano complementari: 30 min/setmana


3R i 4T PROFESSIONAL

 • Harmonia: 120 min/setmana

 • Instrument: 60 min/setmana

 • Orquestra/Banda: 120 min/setmana

 • Piano complementari: 30 min/setmana

 • Música de cambra: 60 min/setmana


5È i 6È PROFESSIONAL

 • Instrument: 60 min/setmana

 • Orquestra/Banda: 120 min/setmana

 • Música de cambra: 60 min/setmana

 • Anàlisi: 120 min/setmana

 • Història de la música: 120 min/setmana

 • Optativa: 180 min/setmana


PROVA D'ACCÉS ENSENYAMENT PROFESSIONAL

les classes a l'institut musical giner

L’Institut Musical Giner ha anat evolucionant de la mà de la nostra cultura durant més de cent anys, creixent i nodrint les necessitats culturals de cada època. És aquesta trajectòria històrica i cultural, la que ha fet possible que l’ Institut Musical Giner tinga una identitat pròpia que aposta per una educació activa, basada en la creativitat i el dinamisme.

Formar part d’una Societat Cultural afavoreix que l’alumnat de l’lnstitut puga gaudir d’una formació interdisciplinar que connecta la música amb la resta de disciplines artístiques que conviuen a la Societat Coral El Micalet (literatura, teatre, dansa…)

Aquest context cultural tan enriquidor fa de l’Institut Musical Giner un centre privilegiat per al desenvolupament personal i artístic.

QUÈ ÉS LA CORDA FREGADA?

Un instrument de corda fregada és instrument de corda en què el so s'obté fent lliscar un arquet sobre les cordes per fer-les vibrar. Són instruments dits melòdics o lineals, és a dir que produeixen una nota simple. A més, si l'arc passa per dos o més cordes alhora es poden aconseguir acords. En certes ocasions, també es poden puntejar amb els dits (el que es coneix com a pizzicato). També permeten obtenir harmònics artificials tot combinant una pressió normal sobre la corda amb una altra més lleugera.

Aquests instruments musicals prenen una rellevància especial en les orquestres perquè permeten produir els timbres més matisats i suaus. A l'Institut Musical Giner de la Societat Coral el Micalet, pots aprendre a tocar professionalment els quatre principals: violí, viola, violoncel i contrabaix.