SALA D'EXPOSICIONS

Pintura, fotografia, Mostres Obertes d'Art... tot cap a la nostra Sala d'Exposicions.

Carousel imageCarousel image

Al Micalet, no solament s’ha fet música o teatre, a les parets hi ha bones mostres pictòriques de Sevilla, Segrelles o Nadal; de l’Agrupament d’Aquarel·listes el Micalet, un dels millors de la península. Mostres d’exposicions fotogràfiques, de ceràmica, vidre, ventalls, art floral, jardineria, etc. que han acabat convertint-se en alguns casos, en fires monogràfiques, com Ceràmica i Vidre o Iberflora.

L'any 1996 es consolida un projecte de la mà de Josep Taronger, convertint la Sala d'Exposicions en sala permanent; el 16 d'abril s'inaugura la primera exposició, amb mostres individuals o de vegades col·lectives d'artistes com: Cózar, Pardo, Pla, Vera, Roig, Yuste, o Albert entre altres. Es consolida la Sala al llarg dels anys descobrint nous talents, com el de l'aquarel·lista Max Pérez, la gravadora Katarina Jessen, el col·lectiu Sumac amb tapissos o Maria Lluïsa Aparisi i els seus socarrats força interessants, Paco Calatayud, el ceramista Vicent Oficial, Ximo Michavila, Jarque, Pruden López, del Valle, Amparo Cortés, Francesc Crespo... entre molts altres. I, per commemorar el Dia de la dona treballadora, fins als nostres dies, s'organitzen exposicions temàtiques al voltant de la dona.

Del 4 al 30 de juliol de 2007, una exposició amb panells i vitrines amb manuscrits i material inèdit il·lustrava el títol de l'exposició: "València, la ciutat dels sabuts", que commemorava el 70é aniversari (04-07-1937) del II Congrés Internacional d'Escriptors per a la defensa de la Cultura. Intel·lectuals de tot el món participaren en defensa de la República, amb 150 delegats de 26 països i abundant presència d'intel·lectuals espanyols, valencians i catalans. La sessió inaugural fou al saló consistorial de l'Ajuntament de València i, el Dr. Negrín, president del Consell de la República, donà la benvinguda als congressistes. Actuaren de comissaris de l'exposició, Cristina Escrivà i Rafael Maestre, sense la tasca d'investigació dels quals, haguera sigut impossible fer-la. El catàleg de l'exposició, editat per la Societat Coral el Micalet, conté 142 pàgines d'abundosa documentació, gravats, fotografies i un DVD.

El novembre del 2008, Pepa Úbeda es fa càrrec de la Sala d'Exposicions de la Societat Coral El Micalet. L'any 2010, Cristina Escrivà i Moscardó es converteix en la responsable de la sala. Dins la línia expositiva d'aquesta, es pretén alternar tècniques i llenguatges plàstics diversos. A partir del mes de setembre de 2016 la sala d'exposició d'art, s'incorporarà a les dependències que hi formen contigüitat amb l'actual sala d'exposicions, en principi de forma provisional i posteriorment i a mesura que avancen els canvis a l'interiorisme, de manera definitiva.

Francesc Piera, –al costat de Cristina Escrivà– és el coordinador de la Sala d'Exposicions, i l'assessor artístic d'aquesta. Francesc Piera Francès, és llicenciat en Belles Arts per la Universitat de València, en l'especialitat de Pintura. La seua formació acadèmica la completen una gran quantitat de cursos i estudis sobre Museologia, conservació i restauració de béns patrimonials. És de sobres coneguts la seua faceta d'investigador i en el comissariat d'exposicions: la dedicada a Ernest Guasp; la dedicada a la figura de Manuel Monleón per encàrrec de la Biblioteca Valenciana San Miguel dels Reis; així com en l'homenatge al pintor Toni Bernat en la Universitat de València, entre altres. Més de 40 exposicions col·lectives avalen la seua trajectòria específicament artística, que ha sigut mereixedora de diversos premis. Té obra en la Universitat Politècnica de València i en les oficines de la CAM a Alacant.

Actualment comparteix el seu temps entre la seua dedicació pròpiament artística, el treball de recerca i el desenvolupament de l'àrdua labor d'estudi i assessorament per al manteniment i recuperació del patrimoni historicoartístic. Tasca aquesta última que realitza incansablement tant individualment com des de l'Associació Gaspar Dies per a la recuperació del patrimoni de la Ribera de la qual forma part. També col·labora en l'Associació Cultural Institut Obrer i en l'Associació Cultural Palmeta. Desconstruccions educatives.