TEATRE MUSICAL

Aquest curs de teatre musical va dirigit a alumnes que vulguen treballar i millorar en els diferents àmbits que comprèn el teatre musical: el cant, la dansa i la interpretació.

A través del treball de cançons individuals i col·lectives, l’alumne anirà adquirint seguretat i habilitat en la interpretació musical. Un cop treballada cada cançó a nivell vocal, l’escenificarem amb la corresponent coreografia, fins a crear peces musicals ben treballades a tots els nivells.


Continguts:

  • La veu pròpia com a recurs expressiu de primer ordre.

  • L’ús saludable de la veu cantada; exercicis per aprendre a fer servir la veu cantada d’una manera segura.

  • La creativitat; improvisacions sobre una base harmònica donada.

  • Interpretació musical; fraseig, estil.

  • Dansa; ritme, expressió corporal, coreografia i improvisació.

  • El cantant-actor; personatges, escenes, força i emoció a l’escenari.