TEATRE MUSICAL

Aquest curs de teatre musical va dirigit a alumnes que vulguen treballar i millorar en els diferents àmbits que comprèn el teatre musical: el cant, la dansa i la interpretació.

A través del treball de cançons individuals i col·lectives, l’alumne anirà adquirint seguretat i habilitat en la interpretació musical. Una volta treballada cada cançó a nivell vocal, l’escenificarem amb la corresponent coreografia, fins a crear peces musicals ben treballades a tots els nivells.

del 28 de juny l'11 de juliol