SENSIBILITZACIÓ

Continuant amb la idea del joc com a motor d'aprenentatge, l'alumnat realitzarà dinàmiques de grup, pràctiques grupals i individuals, i improvisacions. L'objectiu és aprofundir i millorar els coneixements sobre la corporalitat i la consciència de la veu de l'intèrpret. Tot amb disciplina i rigor, però sempre aprenent a jugar des del plaer.

De 10 a 13 anys

3h setmanals