EXPRESSIÓ

El tercer curs pretén despertar en l'alumnat la seua pròpia singularitat creativa. Per això, augmentarem la dificultat en els exercicis d'expressió corporal, de tècnica vocal i d'improvisació. A més en aquest curs, treballarem la memòria sensorial, l'expressió vocal i l'anàlisi de textos dramàtics. Per últim, també introduirem l'escriptura creativa.

De 14 a 17 anys

3h setmanals