ACORDIÓ

Vols conéixer l'acordió? T'agradaria que el teu fill començara amb aquest instrument únic?

Per norma general, aprendre a tocar un instrument musical contribueix al desenvolupament d'habilitats motores i de coordinació: més encara si parlem de l'acordió.

Més enllà de la capacitat d'un músic per a crear ell mateix la música i improvisar, tot el seu art prové de la coordinació: una coordinació entre el cervell, la vista i les mans. Les notes han de transformar-se en gestos sobre l'instrument, en llocs ben precisos. L'acordionista, davant el seu instrument i la seua partitura, ha de llegir i desxifrar el ritme i la música que té davant els seus ulls.

Beneficis de l'acordió:

  • Millora la coordinació

  • Millora la lateralitat i la psicomotricitat

  • Majors capacitats cognitives

  • Augmenta la memòria i les connexions neurològiques

LeS CLASsES a l'escola de música matilde salvador

Les classes estan completament adaptades al teu ritme: edat, nivell, ritme d'aprenentatge... Fem nostres els teus objectius, i utilitzarem una pedagogia adaptada a tu, perquè t'agrade fer música i aprendre, apropant-te els millors mitjans educatius.

Les classes es fan cada setmana i ajustarem el temps segons les teues necessitats.