PLA DE CONTINGÈNCIA covid-19

Totes les mesures per garantir-te la màxima seguretat.

CONTROL DE TEMPERATURA

US OBLIGATORI DE MASCARETA

DISPENSADORS DE GEL HIDROALCOHÒLIC ALS ACCESOS I A LES AULES

CATIFA DESINFECTANT A L'ENTRADA

DESINFECCIÓ D'AULES ABANS I DESPRÉS DE CADA CLASSE

PANELLS PROTECTORS EN INFORMACIÓ I SECRETARIA

GESTIÓ D'HORARIS PER EVITAR AGLOMERACIONS

AFORAMENT LIMITAT I DISTÀNCIA DE SEGURETAT A TOTES LES ACTIVITATS

EPIS HOMOLOGATS PER A DOCENTS I USUARIS

GT_03 Guia tècnica per a l'elaboració del pla de contingència i continuïtat del treball durant la COVID-19.pdf