HISTÒRIA


El gener de 1898 en el Micalet es funda el seu primer Institut Musical en la seu social del palau del Comte de Parcent, al carrer Don Joan de Vilarasa, on es disposa per primera vegada de millors locals i possibilitats de grans projectes; l’Institut funciona com un conservatori: solfeig, piano, cant, dramatúrgia, etc; aixi i tot, prompte es fa menut i un any després, al cap d’any de 1899, s’amplien les instal·lacions, llogant els locals i teatre de la desapareguda Societat Juvenàlia, al mateix edifici. Salvador Giner va ser el que, des de sa casa, li dóna qualitat a la Societat i a l’Institut. Des de 1893 es pertany a l’Associació dels Cors Clavé de Catalunya. El Micalet, el 1900, té tanta fama que cada cap de setmana el contracten per donar concerts.

L’any 1901 s’assagen quatre òperes de Giner: El soñador, El fantasma, Morel i Sagunto, que s’estrenen al teatre Principal de València, dirigides per professor Vicent Sànchez Torralba, alumne predilecte de Giner que havia triomfat a Amèrica.

El 1905, Antoni Rabassa, primer president de la Societat Coral el Micalet, i altres seguidors es veuen forçats a canviar-li el nom a la societat. Funden sota el consell de Giner, el Conservatori Popular, donant classes de música, de cant i pràctiques teatrals, nodrint-se de classe obrera.

El 27 de setembre de 1928, anys després de la mort de Salvador Giner i com homenatge perpetu al mestre, s’acorda que la Societat porte el sobrenom d’Institut Musical Giner.

L’any 1927, per acord de la junta general de socis, es gestiona la compra d’un solar (1934) per construir un casal social propi, que s’inaugura després del període de República i guerra civil, el 30 de maig de 1954 en el carrer de Guillem de Castro, en el qual es destina una planta per a les aules de música de l’Institut Musical Giner i pel qual passen professors i alumnes de renom.

El Decret 210 de 24 d’abril de 1975, classifica a la Societat Coral el Micalet, com a Centre Reconegut no estatal d’Ensenyament Musical, adscrita al Conservatori Superior de Música de València als efectes de formalització de matrícula i exàmens de final de grau.

L’Ordre del 17 de juliol de 1996 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència autoritza a l’Institut Musical Giner a impartir l’ensenyament de música de grau elemental i mitjà de la LOGSE.

Actualment s’imparteixen els estudis oficials de música, obtenint les titulacions d’Ensenyament Elemental i d’Ensenyament Professional (LOE).