CESSIÓ D'INSTRUMENTS


Hi ha uns instruments, propietat de la Societat Coral el Micalet, a disposició de l'alumnat de l'Institut Musical Giner i de l'Escola de Música Matilde Salvador.

Els instruments es cediran pel període d'un curs (subjecte a disponibilitat) temps en el qual l'alumne o alumna pot veure les possibilitats d'aquest i triar si continuar amb ell o no. Passat aquest temps, si vol continuar haurà de portar el seu propi instrument. Es cedeixen revisats i en perfectes condicions d'ús.

A més, per a les especialitats d'arpa, piano i contrabaix, la Societat Coral el Micalet proporcionarà l'instrument per a les classes què, per les seues característiques, haurà de romandre a la nostra seu.