centre cultural

Entitat d'Utilitat Pública

La Societat Coral el Micalet com a Centre Cultural oferta una amplia varietat d'activitats mensuals: musicals, literàries i artístiques. Les vols conèixer?

Seccions culturals